fredag 3. oktober 2008

Info om Haldenvassdraget

Hemnessjøen


Ramper: Offentlig båtramper finnes ved Ydersbotn.

Annen relevant info: Hemnessjøen eller Øgderen ligger i Aurskog Høland kommune i Akershus og Trøgstad kommune i Østfold. Sjøen er omkranset av et fint kulturlandskap og har flere spennende våtmarksreservater med rikt fugleliv. Regnes til hovedvassdraget, men båtforbindelsen til resten av vassdraget er dårlig. Sjøen, som lokalt regnes for et gjeddefiske- mekka, er forholdsvis grunn. Snittvekta på gjedde er god, og fisk opp mot og over 10 kg er ikke uvanlig. Isfiske etter gjedde burde ha et stort potensial her.

Lengde: 12 km
Areal: 13,3 km2
Største dybde: 35 m
Middeldybde: 8 m
Reguleringshøyde: 1,40 mSkulerudsjøen

Ramper: En offentlig båtrampe finnes ved Skulerud nordøst i sjøen.

Annen relevant info: Skulerudsjøen ligger i Aurskog-Høland kommune i Akershus fylke. Landskapet rundt sjøen er skogdominert, men brytes opp av noen mindre gårdbruk. Sjøen ligger lengst nord i seilingsleden i Haldenvassdraget og har fri båtforbindelse til Rødenessjøen. Den er relativt grunn, og kan by på et godt gjeddefiske, ved siden av et spennende abborfiske i rolige viker. Vannet huser også mye hvitfisk som brasme, mort og laue. Det er også tatt karpe i elva som renner inn i sjøen.

Lengde: 4 km
Areal: 1,7 km2
Største dybde: 17 m
Middeldybde: 10 m
Reguleringshøyde: 0,93 mRødenessjøen

Ramper: Offentlige båtramper finnes ved Ysterudvika og ved Ørje brug(høvleritomta)

Annen relevant info: Rødenessjøen ligger i Marker kommune og er en av dypeste og største innsjøene i Haldenvassdraget. Den fjordlignede sjøen har en liten brem med skog før dyrka marka overtar og har derfor et utmarkspreg. Den store gjedda i sjøen har gode forhold og er ved siden av abbor og lake den viktigste sportsfisken.

Lengde: 18 km
Areal: 15,3 km2
Største dybde: 47 m
Middeldybde: 20,4 m
Reguleringshøyde: 0,93 mØymarksjøen

Ramper: Offentlige båtramper ved Ørje brug i nord og ved Østre Otteid i sør.

Annen relevant info: Den idylliske Øymarksjøen ligger i hovedsak i Marker kommune og litt i Aremark kommune.
Den smale sjøen i Haldenvassdraget har avstikkere som Otteidvika og Kilesjøen, og vider seg ut i Bøenfjorden i sør med mange idylliske småøyer, før den renner ut i Strømselva. Rundt sjøen er det hovedsakelig skog og utmark, før Stømselva byr på et nydelig kulturlandskap fra utløpet av Øymarksjøen til slusene ved Stømsfoss.
Gjedda er også her den viktigste sportsfisken ved siden av abbor, men det er også en god bestand med brasme; fisk på rundt 2,5 kg tas jevnlig, og det er muligheter for større eksemplarer.

Lengde: 20 km
Areal: 15,1 km2
Største dybde: 35 m
Middeldybde: 16 m
Reguleringshøyde: 1,00 mAra

Ramper: Offentlige båtramper finnes ved Strømfoss i nord og Skodsberg i sørøst. Førstnevnte er mye brukt av
fiskere med større trolling båter.

Annen relevant info: Ara ligger i Aremark kommune. Navnet betyr antagelig Ørnesjøen og har gitt navn til bygda. Dette er en forholdsvis grunn sjø med flere store grunne viker med en god del vegetasjon som gir mange gjemmesteder for gjedder på næringsjakt. De spennende vikene innbyr til ulike typer overflatefiske og jerkbait-fiske. Snittvekta på gjedda er god også her. Muligheter for stor fisk! Ara huser også mye abbor, og det er også lake å få.

Lengde: 8 km
Areal: 7,8 km2
Største dybde: 40 m
Middeldybde: 17 m
Reguleringshøyde: 1,63 mAspern

Ramper: En offentlig båtrampe finnes ved Tripperød

Annen relevant info: Sør i Aremark kommune ligger Aspern. Her gjør hovedstrengen i Haldevassdraget en 90 graders vinkel og dreier vestover. Denne dype sjøen brekkes opp av mange øyer. Området rundt har et utmarkspreg fordi gårdsbrukene og den dyrka marken i området ligger i skjul bak en skogbrem som omkranser sjøen.
Her er det virkelig sjanser for stor gjedde! Det er tatt mange over 10 kg; flere på 14-15 kg fra seinere år. Aspern har også en god lakebestand, og det er også fanget stor ål her.
Fiske fra land bør fungere bra flere steder, men vannet er spesielt godt egnet til trolling og annet fiske fra båt. Her finnes flere øyer, spennende undervannsskjær, marbanker, skrenter og dyphøler der det står fisk. Ekkolodd anbefales

Lengde: 8 km
Areal: 8,0 km2
Største dybde: 45 m
Middeldybde: 18 m
Reguleringshøyde: 1,63 mFemsjøen

Ramper: Offentlig rampe finnes i Tistedal. Kanskje vassdragets beste og mest tilgjengelige rampe.

Annen relevant info: Femsjøen ligger lengst syd i Haldenvassdraget i Halden kommune, og vannet derfra stuper den siste biten i elva Tista mot havet. Den dype sjøen har rundere form enn de mer avlange sjøene lenger nord. Tallrike øyer og sund bryter opp vannflaten. Sjøen er for en stor del omkranset av skog, men noe mer dyrka mark i nord og sydvest. Sjøen huser mye gjedde og abbor med god snittstørrelse, og rovfisken har mange ulike byttefisker den kan fråtse i.

Lengde: 6,8 km
Areal: 10,2 km2
Største dybde: 50 m
Middeldybde: 20 m
Reguleringshøyde: 1,00 mv
Fiskekort:

Ett fiskekort gjelder for hele vassdraget, og det kan kjøpes på de fleste nærbutikker og bensinstasjoner langs vassdraget. Kortet kan også kjøpes på http://www.inatur.no
Prisen er kr. 40 pr. døgn, 100 kr pr. uke og 200 kr. for et år.
Et eget kort gjelder for trolling. Det koster 100, 300 og 500 kr. for henholdsvis et døgn, ei uke og et år, per båt.

Ingen kommentarer: