søndag 29. januar 2012

Fiskmärkning av gädda

Nu sker fiskmärkning av gädda i Munksjön i samarbete med lokala fiskeklubbar, Länsstyrelsen, Fiskevårdsområdet för Munksjön-Rocksjön och Jönköpings kommun. Projektet pågår från och med nu fram till mars 2013.
Syftet med projektet är att förbättra kunskapen om gäddans biologi gäddans rörelsemönster under årstiderna i Munksjönhur gäddan påverkas av fångst- och återfångst (sk. catch and realise)

Les mer på:

http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=1781

Ingen kommentarer: