onsdag 6. januar 2010

Ønsker du å vite mer om fisk i de store sjøene våre? - fokus på gjedde

Tre av Norges største kapasiteter på gjedde og hvitfisksjøer er innledere på tre temamøter som arrangeres i januar. Hensikten med møtene er å bidra til bedre kunnskap om våre store sjøer, spesielt med fokus på gjedde. Fagmøtene er nyttige for alle som er interessert i fiskeforvaltning og/eller driver fisketurisme. Møtene er gratis, åpne for alle og det er ikke påmelding.

Ingen kommentarer: